Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 27 (1998-99)
Om barnehageutbyggingen og målet om tilbud om plass innen år 2000 til alle som ønsker det
Oversendt regjeringen: 27.01.1999
Besvart: 25.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Mange småbarnsforeldre har i årenes løp startet sitt samfunnsengasjement ved at de ikke fikk trygge og gode barnepassordninger for sine barn når de selv deltok i arbeidslivet. Stortinget har tidligere sluttet seg til målet om at alle som ønsker det skal få tilbud om en barnehageplass innen år 2000, men til tross for dette ser det nå ut til at barnehageutbyggingen har stoppet helt opp. Dette til tross for at det fortsatt er barn som venter på å få barnehageplass.
Hvilke tiltak har statsråden tenkt å sette iverk for å sikre at alle barn som har et behov eller ønske om en barnehageplass skal få dette innen år 2000, og har statsråden sett på tiltak for å stimulere kommunene til et felles løft for å nå målet?

Les hele debatten