Interpellasjon fra Inger Lise Husøy (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 30 (1998-99)
Om å rydde opp i lovløse tilstander i restaurantbransjen
Datert: 28.01.1999
Besvart: 10.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Liberaliseringa av restaurantbransjen i Oslo har endt opp i tilnærmet lovløse tilstander og ulovlig drift er for mange blitt en driftsform. Det er hyppige eierskifter og mange konkurser. Kriminaliteten er omfattende: Det er hvitvasking av penger, heleri, handel med narkotika og smuglersprit, -sigaretter og -kjøtt, svart arbeid, svart omsetning, ulovlig spillevirksomhet, skatte- og avgiftsunndragelser og voldsbruk. Gatevolden i Oslo skjer for en stor del i tilknytning til skjenkesteder. Det er grunn til å tro at mange voldshandlinger er resultat av oppgjør innenfor kriminelle miljøer og organisert kriminalitet. Slike tilstander ødelegger for den seriøse delen av bransjen og både gjester og ansatte er utrygge. Serverings- og alkoholloven er viktige, men sikrer ikke tilstrekkelig opprydning.
Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i restaurantbransjen?

Les hele debatten