Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 41 (1998-99)
Om dårlig rekruttering til læreryrket, bl.a. redusert andel med universitetsbakgrunn, og å ta i bruk lønnsoppgjøret for å motvirke utviklingen
Datert: 02.03.1999
Besvart: 15.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Andelen lærere uten godkjent utdanning har økt de siste årene. Andelen med universitetsbakgrunn som velger læreryrket er redusert. Dette rammer særlig realfagene i videregående skole. Sosialistisk Venstreparti foreslo i en interpellasjonsdebatt foran oppgjøret i fjor at lærerne burde prioriteres ved oppgjøret. Nye signaler fra partiene tyder på at de har endret standpunkt. Dette kan være et uttrykk for at det er større vilje i Stortinget til å ta ansvar. Det er derfor viktig at dette kan komme til uttrykk som et signal til statsråden som forvalter statens arbeidsgiveransvar.
Er statsråden enig i at dårlig rekruttering til læreryrket er i ferd med å bli et alvorlig problem, og er statsråden i så fall villig til å ta i bruk lønnsoppgjøret for å motvirke denne utviklingen?

Les hele debatten