Interpellasjon fra Svein Ludvigsen (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 52 (1998-99)
Om en strategi mot den organiserte prostitusjonen i deler av Finnmark
Oversendt regjeringen: 28.04.1999
Besvart: 25.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Prostitusjon er blitt et svært alvorlig problem i deler av Finnmark. Den organiserte prostitusjonen er i ferd med å ødelegge flere lokalsamfunn. Økt kriminalitet forsterker oppløsningstendensene. Folk i Tana og Alta ber om hjelp til å forhindre de store skadevirkningene de påføres av horekunder. Voksne menn og stadig yngre gutter kjøper sex av russiske kvinner. Dette representerer et uverdig menneskesyn, og voksne menn fremstår som holdningsløse eksempler for ungdommen. Fortvilte innbyggere føler avmakt og skam over at denne trafikken får fortsette, og de føler seg som hjelpeløse tilskuere til et moralsk forfall. Dette er et nasjonalt samfunnsproblem.
Vil Regjeringen ta initiativ til en strategi mot denne prostitusjonen, både hva angår holdningsskapende arbeid, så vel som hvordan kommunale-, helse- og politimyndigheter sammen bedre kan møte problemene?

Les hele debatten