Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 1 (1999-2000)
Om at flere skoler som bryter grunnleggende med enhetsskolens idégrunnlag, nå er blitt godkjent som privatskoler med tilskuddsrett etter privatskoleloven
Datert: 01.06.1999
Besvart: 06.10.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): For å bli godkjent som privatskole med rett til tilskudd etter privatskoleloven, skal skolen ha undervisningsplaner godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet har nå godkjent flere skoler som bygger på et amerikansk-inspirert pedagogisk system som kalles ACE. Systemet bryter grunnleggende med den pedagogiske tenkning som er nedfelt i læreplanene - generell del og i fagplanene. I fagplanene er det presisert at opplæringen skal fremme det meningssøkende, det skapende, det arbeidende, det allmenndannende, det samarbeidende og det miljøbevisste menneske. Skolen skal dessuten legge til grunn vitenskapelig arbeidsmåte som forutsetter øvelse i vitenskapelig forståelse og arbeidsmåte.
Kan statsråden forsvare tilskudd til skoler som bryter så grunnleggende med idegrunnlaget som den offentlige enhetsskolen skal bygge på, og vil statsråden vurdere godkjenningen på nytt?

Les hele debatten