Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 6 (1999-2000)
Om kontroll med spredning av atomvåpen, og stemmegivning tilknyttet årets New Agenda Coalition-resolusjon i FN
Oversendt regjeringen: 25.10.1999
Besvart: 04.11.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Kontroll med spredning av atomvåpen, og vilje til å eliminere atomvåpen og andre ødeleggelsesvåpen, må være et viktig mål for det internasjonale samfunnet. Det er derfor foruroligende at Russland ikke ratifiserer START II-avtalen, og at det amerikanske senatet stemmer ned ratifisering av prøvestansavtalen. Atomopprustning i nye atomland og ukontrollert spredning av nukleært materiale, skaper også internasjonal uro. 8-lands-initiativet New Agenda Coalition skal på ny opp i FN i høst, nå i en noe endret utgave.
Vil Regjeringen gå aktivt inn i forhandlingene i FN med sikte på å stemme for årets NAC-resolusjon?

Les hele debatten