Interpellasjon fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 8 (1999-2000)
Om tiltak mot at stadig yngre mennesker blir brukere av narkotika, og om iverksatte tiltak ut fra oversendelsesforslagene fra Stortingets debatt i juni 1999
Datert: 16.11.1999
Besvart: 20.01.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Vi opplever at stadig yngre mennesker blir brukere av narkotika. Denne bekymringsfulle utvikling er heller ikke bare et storbyproblem. Også små bygdesamfunn opplever det samme.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å stoppe denne utviklinga, og hvilke tiltak har statsråden satt i verk med bakgrunn i oversendelsesforslagene fra Stortingets debatt i juni 1999?

Les hele debatten