Interpellasjon fra Inger Lise Husøy (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 21 (1999-2000)
Datert: 09.02.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Cuba er i endring. Myndighetene åpner landet for utenlandske næringsinteresser, og landet er et yndet feriemål for stadig flere norske turister. Norge har store handelsmuligheter, men betingelsene og mulighetene for etablering er lite kjent for norsk næringsliv. Det norske bilaterale samarbeidet er i en konstruktiv utvikling, også på politisk nivå. Flere norske organisasjoner er involvert i utviklingsprosessen på Cuba. Cuba rammes brutalt av USAs embargo. Økonomisk støtte fra Norge er liten, og Regjeringens holdning overfor Cuba er lite klar. Før revolusjonen var et faktum, eksporterte norske myndigheter våpen og ammunisjon til Batista-regimet. Dette var kritikkverdig. Stadig flere etterlyser norsk diplomatisk tilstedeværelse med for eksempel etablering av ambassade.
Hva er Regjeringens mål og hensikt med samarbeidet med myndighetene på Cuba?