Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 2 (1997-98)
Om tvangsekteskap blant unge norske kvinner med utenlandsk familiebakgrunn
Datert: 24.10.1997
Besvart: 25.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I løpet av høsten er det avdekket at et større antall unge norske kvinner med utenlandsk familiebakgrunn lever i frykt for å bli tvunget til å inngå ekteskap av familien. Tvangsekteskap er klart forbudt og gir grunnlag for å annullere ekteskapet, det er derfor klart at norske myndigheter bør reagere skarpt mot denne typen tvangsutøvelse. Like viktig som å reagere etter at tvangsekteskap er inngått er det å forhindre at unge kvinner må leve under en slik frykt.
Dette krever at det er et apparat for å støtte og hjelpe kvinnene, også med forholdet til familien.
På hvilken måte vil statsråden arbeide med dette spørsmålet?