Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 32 (1999-2000)
Om at det ved norske offentlige sykehus er avdekket mangel på respekt for samværsretten for syke og døende, bl.a. barn, og deres pårørende
Datert: 28.03.2000
Besvart: 02.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I den siste tiden er det ved norske offentlige sykehus avdekket opprørende forhold rundt og mangel på respekt for syke og døende, blant annet barn, og deres pårørende. De grunnleggende rettigheter i forhold til samvær med pårørende viser seg for mange å være alvorlig svekket.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at retten til samvær med pårørende blir respektert, og hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk overfor sykehus som ikke respekterer samværsretten?

Les hele debatten