Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 39 (1999-2000)
Om å avvikle eksisterende konsesjonsordninger i havbruksnæringen, slik at bare helse-, miljø- og kompetansekrav stilles til nyetableringer
Datert: 06.04.2000
Besvart: 19.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Oppdrett av fisk og skalldyr er underlagt et konsesjonssystem som legger begrensninger på etableringsfriheten. For å etablere ny havbruksvirksomhet er man derfor avhengig av å kjøpe konsesjon eller bli tildelt en konsesjon. Etableringsterskelen i næringen er derfor svært høy, noe som fører til at mange lokalsamfunn langs kysten går glipp av enorme næringsmuligheter. For å sette oppdrettsnæringen fullt ut i stand til å utnytte det store potensialet må de eksisterende konsesjonsordningene avvikles. Selv om det er behov for å begrense matfiskproduksjonen frem til lakseavtalen med EU går ut i 2002, kan man allerede nå avvikle konsesjonssystemet for oppdrett av smolt, marin fisk, skjell og annen anadrom fisk, og forberede en fremtidig avvikling også for matfisk.
Vil statsråden ta initiativ til å avvikle eksisterende konsesjonsordninger innen havbruksnæringen slik at det heretter bare stilles helse, miljø- og kompetansekrav til nyetableringer?

Les hele debatten