Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 40 (1999-2000)
Om å stoppe fylkesmennenes arbeid for å få innført eiendomsskatt i flere kommuner pga. kommuneøkonomien, inntil et nytt takstsystem er vedtatt og etablert
Datert: 02.05.2000
Besvart: 30.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): En rekke kommuner opplever i dag at fylkesmennene sterkt anbefaler dem å innføre eiendomsskatt på grunn av problemer med kommuneøkonomien. Det antydes at kommunene ikke vil få skjønnsmidler eller godkjent deler av budsjettet til neste år hvis de ikke innfører eiendomsskatt. Hjemmelen for et slikt press er meget uklar. Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatt, etter Høyres mening bør en slik frivillighet være reell. Det må innebære at eiendomsskatt ikke trekkes inn ved vurdering av alle typer overføringer fra staten til kommunene. At kommuner nå presses til å innføre eiendomsskatt er ekstra betenkelig når hele takseringssystemet for eiendomsskatt på boliger er under endring. Kommuner som nå iverksetter taksering vil risikere at utgiftene til taksering er bortkastede penger.
Vil statsråden ta initiativ for å stoppe fylkesmennenes arbeid for å få innført eiendomsskatt i nye kommuner før nytt takstsystem er vedtatt og etablert?"

Les hele debatten