Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 5 (2000-2001)
Om å stanse den dramatiske slitasjen på viddeområdene i Finnmark som følge av nedbeiting, bruk av barmarkskjøretøyer og oppsetting av reingjerder
Datert: 25.10.2000
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 30.11.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Over 90 pst. av grunnen i Finnmark er utmarksområder som har vært forvaltet av staten. Naturen er både storslått og svært sårbar med høyt skattede rekreasjonsområder som benyttes så vel av størstedelen av befolkningen i fylket, samt besøkende. Områdene representerer en mangfoldig biotop med planter som knapt finnes andre steder. I løpet av siste tretti år har store deler av viddeområdene vært utsatt for en dramatisk slitasje gjennom nedbeiting, bruk av barmarkskjøretøyer, og gjennom oppsetting av reingjerder gjennom det sårbare landskapet som også har bidratt til sterk slitasje langs disse. På tross av at en rekke forskningsrapporter har fastslått denne negative utviklingen, fortsetter naturødeleggelsene uten noen utsikter til stans av disse.
Hvilke initiativ har statsråden tatt, og hvilke initiativ vil statsråden ta for å stanse denne utviklingen?

Les hele debatten