Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2000-2001)
Om likebehandling og kvalitetssikring av forskjellige opplæringstilbud innenfor videregående opplæring for voksne
Oversendt regjeringen: 08.11.2000
Besvart: 12.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Stortinget har uttrykkelig slått fast at fylkene ved organisering av videregående opplæring for voksne kan benytte "studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre som gir tilbud om ... videregående opplæring." Regjeringen legger imidlertid opp til at bare institusjoner som gir standpunktkarakter får tilby gratis utdannelse til voksne gjennom kompetansereformen, og signaliserer samtidig at retten til å gi standpunktkarakterer skal begrenses til studieforbund og private videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven.
Mener statsråden at Regjeringen gjennom dette opplegget tilfredsstiller Stortingets krav om likebehandling av forskjellige opplæringstilbud, og mener han at opplegget sikrer objektiv vurdering av elevenes kompetanse og kvalitetssikring av de forskjellige tilbud?

Les hele debatten