Interpellasjon fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 7 (2000-2001)
Om årsaken til de reduserte kvotene for vågehvalfangsten etter 1998, og hvorfor Regjeringen har lagt seg på en utfasingsstrategi for hvalfangstnæringen
Datert: 08.12.2000
Besvart: 11.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I 1992 vedtok Brundtland-regjeringen å åpne for tradisjonell vågekvalfangst. I årene etter har det vært en begrenset optimisme med gradvis kvoteøkning fram til 1998. Etter 1998 har kvotene blitt redusert hvert år, og for 2001 er kvoten fastsatt til 549 dyr. Vågekvalbestanden i Nordaust-Atlanteren ble i 1995 estimert til 112 000 dyr av vitenskapskomiteen i IWC (International Whaling Commission), som også regner med en årlig tilvekst på 2 pst., rundt 2 200 dyr. Dette tilsier en bestand på minimum 126 000 i 2001. Når Fiskeridepartementet reduserer kvotene til kun 549 dyr, så vitner dette om en klar endring i norsk ressursforvaltning og at prinsippet om bærekraftig forvaltning er forlatt. Disse lave kvotene og eksportforbudet av kvalprodukter vitner om at Regjeringen har lagt seg på en utfasingsstrategi for kvalfangstnæringen.
Hva er årsaken til denne endringen i ressursforvaltningen, og hvorfor legger Regjeringen seg på denne utfasingsstrategien?

Les hele debatten