Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2000-2001)
Om statens og fylkeskommunens roller hva gjelder små og verneverdige fag i videregående skole, og å få til fylkeskommunalt samarbeid om tilbud som må rekruttere på tvers av fylkesgrenser
Oversendt regjeringen: 18.12.2000
Besvart: 25.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Flere tilbud, kurs og linjer, i videregående skole har så få søkere at de må rekruttere elever fra flere fylker om tilbudet skal kunne opprettes eller opprettholdes. Det er viktig å sikre god geografisk spredning og fordeling av slike tilbud. Et landsdekkende tilbud kan dessuten være viktig for å opprettholde et forsvarlig bredt tilbud ved mindre skoler. En del fag, små og verneverdige, er truet om tilbudet ikke defineres som landsdekkende. Tilbudene kan enten defineres som landslinjer eller landsdekkende linjer. Det politiske ansvaret må, også for slike tilbud, ligge hos fylkeskommunen. Statens rolle bør begrenses til å initiere, delta i å definere behov og ta initiativ til samarbeid om fag/linjer.
Er statsråden enig i en slik arbeidsdeling, og hvilke initiativ vil statsråden ta for å få til fylkeskommunalt samarbeid om tilbud som må rekruttere på tvers av fylkesgrenser?

Les hele debatten