Interpellasjon fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helseministeren

Interpellasjon nr. 16 (2000-2001)
Om at ekstramidlene til opptreningsinstitusjonene i årets budsjett ikke skal være tildelt dem, og om deres faglige og økonomiske stilling i fremtiden
Datert: 13.02.2001
Besvart: 14.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Opptreningsinstitusjonene gjør et viktig arbeid, spesielt i forhold til pasienter med kroniske sykdommer og pasienter som skal trenes opp etter operative inngrep. Betalingssystemet for opptreningsinstitusjonene er i en omleggingsfase, og mange av institusjonene mener at de i den forbindelse er blitt satt i en svært vanskelig situasjon. Bevilgningene til opptreningsinstitusjonene ble derfor under budsjettbehandlingen for 2001 økt med vel 30 mill. kroner, men institusjonene hevder at disse midlene ikke er tildelt dem.
Hvordan ser statsråden for seg opptreningsinstitusjonenes faglige og økonomiske stilling i fremtiden, og er det riktig at ekstramidlene i årets budsjett ikke er tildelt institusjonene?

Les hele debatten