Interpellasjon fra Per-Kristian Foss (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 9 (1997-98)
Om å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft og best mulig utnyttelse av arbeidsstyrken
Oversendt regjeringen: 23.12.1997
Besvart på vegne av: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 29.01.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Knapphet på arbeidskraft er et voksende problem. Stadig flere bedrifter rapporterer om problemer med å skaffe arbeidskraft. Samtidig er det mangel på arbeidskraft i sentrale offentlige sektorer. I denne situasjonen er det viktig å gjennomføre tiltak som kan bidra til en best mulig utnyttelse av arbeidsstyrken, sammen med tiltak som kan bidra til å øke den. Bedret produktivitet i offentlig sektor gjennom konkurranseutsetting, endringer i offentlige støtteordninger, større fleksibilitet i arbeidsmarkedet og forbedringer i arbeidsformidlingen er eksempler på tiltak som kan bidra til å redusere presset i arbeidsmarkedet. Perioder med knapphet på arbeidskraft er også velegnet til å gjennomføre større strukturreformer i økonomien, for å kanalisere ressurser dit de kaster mest av seg.
Hva vil arbeids- og administrasjonsministeren gjøre for å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft, og en best mulig utnyttelse av arbeidskraften?