Interpellasjon fra Søren Fredrik Voie (H) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 22 (2001-2002)
Om midler til og organisering av forskningen innenfor marin sektor, med henvisning til vekstpotensialet for sjømateksport
Datert: 21.02.2002
Besvart: 15.03.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): Marin sektor er av ulike forskningsmiljøer utpekt som Norges fremste vekstområde for fremtidig verdiskapning og sysselsetting. I dag har eksportverdien av norsk sjømat passert 30 mrd. kr. Gjennom ulike scenarioer er vekstpotensialet i løpet av en 20-30-årsperiode anslått til å være fra fem til ti ganger større. En utløsende faktor for dette mulighetsområdet er økt forskningsinnsats.
Hva kan Regjeringen gjøre for å gi forskningen innenfor marin sektor tilgang til tilstrekkelige forskningsmidler, og hvordan kan forskningen best organiseres slik at den bidrar til å utløse vekstpotensialet i næringen gjennom kommersielt lønnsom og bærekraftig utvikling?

Les hele debatten