Interpellasjon fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 24 (2001-2002)
Om tiltak for å avvikle de økende soningskøene, og hvorvidt man vurderer økt bruk av samfunnsstraff og alternative soningsformer
Oversendt regjeringen: 27.02.2002
Besvart: 25.04.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vi vil tape i kampen mot kriminalitet om ikke alle deler av strafferettsapparatet fungerer. Situasjonen vedrørende avvikling av soningskøer er dramatisk. Siste kvartal har køen økt med hele 27 pst. til over 2 000 mennesker i soningskø. Raskere etterforskning og pådømmelse, økt oppdagelsesrisiko, strengere straffer og økt behov for varetekt gjør fremtidsutsiktene dystre. Noe må gjøres. Hele strafferettsarbeidet blir meningsløst om ikke reaksjonen kommer raskt. Fengslene er fulle.
Ser statsråden alvoret i situasjonen, og hva gjøres for å møte denne fremtidige utfordringen? Er situasjonen nå så alvorlig at man vurderer økt bruk av samfunnsstraff og alternative soningsformer, og vil statsråden bidra til ekstra satsing på kriminalomsorgen, slik Arbeiderpartiet foreslo sist høst?

Les hele debatten