Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2001-2002)
Om å stimulere til studier ved utdanningsinstitusjoner i land i sør og øst, bl.a. ved å få flere universiteter og høgskoler til å lage samarbeidsavtaler med slike institusjoner
Oversendt regjeringen: 21.03.2002
Besvart: 29.04.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Høyere utdanning blir stadig mer internasjonalisert, og arbeidsmarkedene våre blir stadig mer globalisert. I våre planer for høyere utdanning er det et uttalt mål at flest mulig skal ta deler av sin utdanning ved utenlandske institusjoner. De fleste som velger å ta utdanningen sin i utlandet, velger vesteuropeiske eller engelsktalende institusjoner. Det er et behov innen høyere utdanning å få flere samarbeidende institusjoner, både i sør og i øst.
Hva vil statsråden gjøre for å stimulere flere universiteter og høyskoler til å lage samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i sør og i øst, og hva kan statsråden gjøre for at flere norske studenter reiser ut til land i sør og i øst for å fullføre sine utdanninger?

Les hele debatten