Interpellasjon fra Bjørnar Olsen (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 18 (1997-98)
Om omfanget og konsekvensene av fylkenes kystverneplaner
Datert: 30.01.1998
Besvart: 05.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Bjørnar Olsen (A)

Spørsmål

Bjørnar Olsen (A): Den ferdige Kystverneplanen for Nordland er den første av fylkenes kystverneplaner som i nær fremtid kommer til behandling i Regjeringen. Omfanget av og restriksjonene i planene går på noen områder betydelig lengre enn Stortingets forutsetninger for arbeidet med kystverneplanene. Med det omfang verneplanene nå ser ut til å få vil planene begrense mulighetene for næringsutvikling, verdiskaping og bosetting i kyststrøkene i Norge.
Er dette i tråd med Regjeringens distriktspolitiske målsetting, og vil statsråden gi Stortinget anledning til å drøfte forutsetningene, omfanget og konsekvensene av kystverneplanene før planene iverksettes?