Interpellasjon fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 19 (2002-2003)
Om behov for innstramminger i våpenloven, med henvisning til mange tragiske dødsfall etter våpenbruk og til formuleringer i lov og forskrift mht. nedlåsing
Datert: 18.03.2003
Besvart: 15.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vi har i den senere tid hatt mange tragiske dødsfall der våpen er brukt av gjerningsmennene. 1. januar 2003 ble endelig det sentrale elektroniske våpenregisteret etablert. Justisministeren har opplyst at i løpet av våren vil de øvrige politidistrikters lokale våpenregistre bli lagt inn i det sentrale registeret. 1. september 2003 vil det nasjonale våpenamnestiet tre i kraft. Dette arbeidet er beregnet å ta seks måneder. I våpenloven som ble vedtatt i Stortinget i april 1998, heter det i § 27a: "Skytevåpen eller en vital våpendel, samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig nedlåst." I forskriftene som er laget av departementet etterpå, heter det i § 22-2: "Overstiger antallet rifler og/eller hagler fire registreringspliktige våpen i husstanden, skal våpnene eller en vital del av våpnene oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap."
Var ikke intensjonen at alle våpen skulle nedlåses, og ser statsråden behov for dette og kanskje andre innstramminger i loven?

Les hele debatten