Interpellasjon fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 20 (1997-98)
Om å sikre forsikringskundenes rettssikkerhet, bl.a. i personskadeerstatningssaker og brannskadeoppgjør
Datert: 04.02.1998
Besvart: 06.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): I den senere tid er det kommet flere oppslag og påstander om manglende rettssikkerhet for forsikringskunder. Særlig er det blitt pekt på problemer for forsikringstakerne i forbindelse med personskadeerstatningssaker og i skadeoppgjør etter brann.
Hva vil justisministeren gjøre for å sikre forsikringskundenes rettssikkerhet?