Interpellasjon fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 23 (1997-98)
Om å hindre diskriminering av kvinnelige prester
Datert: 06.02.1998
Besvart: 05.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): KIFO Rapport nr. 6 har belyst de kvinnelige menighetsprestenes erfaringer fra arbeidsmarkedet i kirken. Rapporten viser at rekruttering av kvinnelige prester er svært ulik bispedømmene imellom. Hamar skiller seg ut i positiv retning, mens Agder og Møre ikke har rettet direkte henvendelse til noen av kvinnene i undersøkelsen med forespørsel om å søke ledige stillinger.
Kvinnene oppgir at de har blitt forbigått ved ansettelse, eller de har trukket søknaden tilbake på grunn av kvinneprestmotstand, hatt ubehageligheter i møte med arbeidsplassen som nyansatt og ikke fått kollas ved innsettelsen. Hver sjette oppgir at de er blitt forbigått ved ansettelse. Flere av kvinnene mener deres kjønn var en hemsko ved ansettelse.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre diskriminering av kvinnelige prester?