Interpellasjon fra Søren Fredrik Voie (H) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 4 (2003-2004)
Om Forskningsrådets praktisering av habilitetsreglene i forbindelse med søknader om tilskudd til forskningsprosjekter
Oversendt regjeringen: 19.05.2003
Besvart: 21.10.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): I ulike presseoppslag har det den siste tiden vært reist flere kritiske spørsmål til Forskningsrådets praktisering av habilitetsreglene i forbindelse med behandling av søknader om tilskudd til forskningsprosjekter.
Hvordan ser statsråden på de problemer som er avdekket knyttet til Forskningsrådets saksbehandling, og er det nå foretatt nødvendig opprydding og endring av rutiner slik at Forskningsrådets habilitet som forvalter av betydelige samfunnsmidler ikke kan trekkes i tvil?

Les hele debatten