Interpellasjon fra Kristin Halvorsen (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 5 (2003-2004)
Om Regjeringens reaksjon på at USA og Storbritannia feilinformerte om masseødeleggelsesvåpen før krigen mot Irak, og å sikre korrekt informasjon ved framtidig krisehåndtering
Oversendt regjeringen: 07.08.2003
Besvart: 16.10.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Etter krigen mot Irak er det avdekket at de bevis som ble lagt til grunn for påstandene om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen var svært mangelfulle og i enkelte tilfeller ble manipulert. Dette kan ha ført til at debatten om Irak ble ført på feil premisser, og at USA og Storbritannia som ledet invasjonen i Irak, skaffet seg støtte fra flere hold på falsk grunnlag. Norge støttet ikke krigen fordi det ikke forelå mandat fra FN. For Norge kan erkjennelsen av at våre nære allierte feilinformerte både sine egne parlamenter og FN få alvorlige konsekvenser for vår tillit og vårt framtidige samarbeid med disse landene.
Hvordan har Regjeringen reagert på de innrømmelser som har kommet om denne feilinformasjonen, og hvordan vil Regjeringen i framtiden sikre at den informasjon som ligger til grunn for debatt om internasjonal krisehåndtering, er korrekt?

Les hele debatten