Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 7 (2003-2004)
Om tiltak for å styrke oppslutningen om lokaldemokrati og lokalvalg i Norge
Oversendt regjeringen: 07.10.2003
Besvart: 21.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Valgdeltakelsen ved høstens kommune- og fylkestingsvalg var svært lav. Dette er bekymringsfullt. Lokaldemokratiet er grunnpilaren i det nasjonale folkestyret, og lav interesse lokalt kan også svekke demokratiets legitimitet og kraft i en større sammenheng. Samtidig har lokaldemokratiet stor egenverdi.
Hva kan Regjeringen gjøre for å styrke oppslutningen om lokaldemokrati og lokalvalg i Norge?

Les hele debatten