Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2003-2004)
Om konsekvenser av endringene Posten Norge har gjort i den senere tiden, bl.a. for tjenestetilbud, arbeidsplasser og mangfoldet i lokalaviser
Oversendt regjeringen: 06.11.2003
Besvart: 18.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I den senere tiden har Posten Norge gjort kraftige endringer som får store konsekvenser for opprettholdelse av både eksisterende tjenestetilbud og arbeidsplasser. Den markedsorienteringen som nå skjer, går ut over det samfunnsansvar mange mener Posten bør ha. Posten har vedtatt å redusere tallet på sorteringsterminaler fra 32 til 12 og pakketerminaler fra 21 til 13, en reduksjon som vil føre til at 880 årsverk blir kuttet. Samtidig har Posten varslet økning i porto for aviser og blad på opp til 75 pst., en økning som blant annet vil få dramatiske konsekvenser for mangfoldet i lokalaviser.
Hvilke krav til posttjenestene vil statsråden stille for å hindre en utvikling der Posten som viktig del av den norske infrastrukturen forvitrer, og tjenestetilbud og arbeidsplasser reduseres?

Les hele debatten