Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2003-2004)
Om en ekstraordinær satsing på likestilling i norsk forskning, da det er et stort misforhold mellom kjønnene bl.a. i professoratstillingene på universiteter og høgskoler
Datert: 05.12.2003
Besvart: 12.02.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Det er behov for en ekstraordinær satsning på likestilling i norsk forskning. Det er fortsatt kun 13 pst. kvinnelige professorer, mens det nesten er like mange kvinner som menn som er amanuensis eller universitets- eller høyskolelektor. Dette gjenspeiles da ikke på ledernivå. I 2001 ble det utnevnt ett hundre professorater, der 71 av disse gikk til menn. Samtidig tyder det på at det er en økt bruk av ikke å utlyse professor II-stillinger, dvs. kallelse, og at flesteparten av disse stillingene går til menn. De statlige høyskolene har den skjeveste kjønnsfordelingen både blant studenter og vitenskapelige ansatte. Det er alvorlig at det er et så stort misforhold mellom kjønnene i blant annet professoratstillingene.
Hva har statsråden tenkt til å gjøre for å rette opp dette misforholdet?

Les hele debatten