Interpellasjon fra Grethe Fossli (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2003-2004)
Om audiovisuell industri som satsingsområde og å gjøre Norge attraktivt for utenlandske produksjoner, som gir betydelige midler lokalt og god markedsføring av landet som turistmål
Datert: 08.01.2004
Besvart: 06.02.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): En rekke land i Europa, men også Canada og New Zealand, har valgt å satse aktivt på å bygge opp en audiovisuell industri, da dette anses for å være blant vekstnæringene i framtiden. Noen har satset på å trekke til seg utenlandske produksjoner, for dermed å bygge opp nasjonal kompetanse og infrastruktur, andre på grunn av natur som lokker eller fordi de har en befolkning med høy utdannelse og kunnskaper på området som er av interesse for bransjen. Felles for de alle er at det er satt inn tiltak som gjør at landet er attraktivt å komme til for å gjøre filmopptak eller for å gjøre audiovisuelle produksjoner. Tiltak som kan nevnes er subsidier, billige fasiliteter og byttehandel, billettstøtte, lånestøtte, skattefradrag og skattekreditt. Prosjektene legger igjen betydelige midler lokalt og god markedsføring av landet som turistmål.
Ser statsråden for seg at dette kan være et satsingsområde for Norge?

Les hele debatten