Interpellasjon fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 28 (1997-98)
Om å sette skolen bedre i stand til å gjøre noe med barns og unges dårlige matvaner, som innvirker på læringsmiljø og sykdomsrisiko
Oversendt regjeringen: 25.02.1998
Besvart: 19.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Grunnlaget for gode matvaner og god helse legges i barne- og ungdomsårene. Undersøkelser viser at barn og unge ofte kommer på skolen uten å ha spist frokost og uten matpakke (25 %). Undersøkelser viser at de som skofter frokost/matpakke får et kosthold rikt på fett og sukker, men fattig på vitaminer og mineraler. Økende tendens til spiseforstyrrelser utgjør nå en stor helserisiko blant ungdom. Dårlige matvaner gir økt risiko for fordøyelsesproblemer, jernmangel, tannråte o.a. På lengre sikt kan dårlig kosthold føre til økning av kreft og hjerte-karsykdommer. Erfaringer viser at barn og unge med dårlige matvaner blir ukonsentrerte og urolige med de konsekvenser dette får for barnas egen læring og læringsmiljøet i klassene. Dette er blitt så påtrengende at noe må gjøres i skolens regi.
Hva vil kirke-, utdannings- og forskningsministeren foreta seg for at skolen bedre kan settes i stand til å gjøre noe med dette problemet?"