Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 47 (2003-2004)
Om å medvirke til at helsevesenet prioriterer smertebehandling, pga. økende ventelister og for å motvirke krav om aktiv dødshjelp
Datert: 14.05.2004
Besvart: 03.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Den norske lægeforening har utarbeidet retningslinjer for smertebehandling der det slås fast at pasienter med problematisk smerte er lavt prioritert i norsk helsevesen, og at smerteklinikkene ved universitetssykehusene får minimale ressurser. Det sies at til tross for at smerte er en universell plage, har undervisning om smerte og smertebehandling relativt liten plass i den medisinske grunnutdanningen. Fremskrittspartiet tok allerede i 1990 til orde for at fokus på smertebehandling måtte økes og har gjentatt dette senere i forslags form to ganger. Bortsett fra at denne Regjeringen har gjort meget i forhold til palliativ behandling av kreftsyke, øker ventelistene for smertebehandling til andre pasientkategorier. For å motvirke kravet om aktiv dødshjelp bør det norske helsevesen aktivt prioritere smertebehandling.
På hvilken måte vil statsråden medvirke til dette?

Les hele debatten