Interpellasjon fra Øystein Djupedal (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 33 (1997-98)
Om å bidra til økt offentlig debatt om MAI-avtalen, som vil kunne gi utenlandske investorer økte rettigheter i forhold til Norges viktigste næringer
Datert: 04.03.1998
Besvart: 24.03.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Som medlem av OECD, kan Norge i 1998 komme til å ratifisere den såkalte MAI-avtalen (Multilateral Agreement on Investment). Avtalen, slik foreløpige utkast tyder på, kan få dramatiske konsekvenser i form av økte rettigheter for utenlandske investorer i forhold til Norges viktigste næringer som olje og gass, vannkraft og fiskeri. Mens det i Norge har vært liten offentlige debatt om MAI kommer det internasjonalt stadig frem sterkere kritikk av avtalen. Kritikken går i første omgang ut mot den udemokratiske måten avtalen blir forhandlet fram på. Kritikkens kjerne retter seg imidlertid inn mot avtalens innhold og konsekvenser.
Hva er Regjeringens holdning til MAI, og hvordan vil Regjeringen bidra til en økt offentlig debatt om avtalen?