Interpellasjon fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2004-2005)
Om å øke innføringen av effektiviserende IKT-løsninger, da Norge får en begredelig plassering i en internasjonal undersøkelse om utviklingen av offentlige elektroniske tjenester
Oversendt regjeringen: 18.06.2004
Besvart: 21.10.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Det internasjonale konsulentselskapet Accenture har nylig offentliggjort en undersøkelse om utviklingen av offentlige elektroniske tjenester i en rekke land. Undersøkelsen sammenligner offentlig sektor sitt bruk av IKT i 22 land. Det er femte år på rad at undersøkelsen gjennomføres. Norge, som i 2001 var oppe på 4. plass, er nå på en begredelig 15. plass. Dette kan da umulig være godt nok for et land som ønsker å gi sine innbyggere gode tjenester. Rapporten viser til at de land som er ledende, høster betydelige gevinster fra innføringen av IKT. Effektiv bruk av IKT er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og rasjonell bruk av offentlige midler.
Hva vil statsråden gjøre for å øke innføringen av effektiviserende IKT-løsninger i Norge?

Les hele debatten