Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 14 (1996-97)
Om initiativer til bredt politisk samarbeid for omlegging av forbruksmønster, næringsstruktur og samfunnsform for å gjøre om Norge til en miljønasjon i det 21. århundre
Datert: 31.10.1996
Besvart: 04.12.1996 av statsminister Thorbjørn Jagland

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Statsministeren har sagt at den nye store oppgaven for Norge er å legge om samfunnet i bærekraftig retning, og sammenliknet omfanget av dette arbeidet med oppbyggingen av velferdsstaten. Statsministeren har også understreket at denne oppgaven er så stor at den vil kreve et bredt politisk samarbeid.
Hvilke initiativer til bredt politisk samarbeid for omlegging av forbruksmønster, næringsstruktur og samfunnsform vil Regjeringen ta sikte på å gjøre om Norge til en miljønasjon i det 21. århundre?