Interpellasjon fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2004-2005)
Om tiltak for å stimulere til bruk av hybridbiler, da kjøretøy er en vesentlig kilde til miljøødeleggende avgasser
Oversendt regjeringen: 10.02.2005
Besvart: 15.03.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Kjøretøy er en vesentlig kilde til miljøødeleggende avgasser. Det er en politisk oppgave å stimulere til at kjøretøy er minst mulig forurensende. Forskjellige teknikker for å redusere utslipp er og vil bli lansert i årene som kommer. Mye fokus er konsentrert rundt hydrogenbilen, men til nå er det bare elektriske biler og biler som kombinerer forbrenningsmotoren og elektromotoren som er å få kjøpt i Norge. Det er viktig å stimulere til bruk av miljøvennlige biler. Forskjellige modeller for å gjøre slike kjøretøy attraktive kan brukes, fra endringer i avgiftssystemet til å gi prioritet på veien gjennom å åpne for bruk av kollektivfeltene. I Norge er det i dag bare gitt spesielle vilkår for elektriske biler, ikke for hybridbiler. Hybridløsninger er den løsningen som i alle fall på kort sikt med størst sannsynlighet vil kunne erstatte biler med forbrenningsmotor.
Hvilke tiltak vil statsråden foreslå for å stimulere til bruk av hybridbiler?

Les hele debatten