Interpellasjon fra Lars Rise (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 22 (2004-2005)
Om å øke presset på Kina til å sikre organisasjons-, tros- og ytringsfriheten
Oversendt regjeringen: 10.02.2005
Besvart: 18.03.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Kina er i ferd med å bli en sentral global aktør, men lite tyder på at den økonomiske fremgangen fører til økt demokratisk styresett. Antall henrettelser er svært høyt, og rettssikkerheten svak. Flere menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om vilkårlige arrestasjoner, forfølgelse, tortur og henrettelse av kinesere som krever sivile og politiske rettigheter. Den kulturelle og religiøse friheten er i fare. Uighur muslimer og tibetanske buddhister diskrimineres og undertrykkes. Utøvere av Falun Gong blir forfulgt, torturert og sendt i arbeidsleire uten rettergang eller idømt fengselsstraffer på over 20 år. Protestanter og katolikker blir trakassert, og kirker ødelagt. Den nye religiøse bestemmelsen lover små endringer, og mange uregistrerte kristne er redd situasjonen vil bli verre.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å øke presset på Kina til å sikre organisasjons-, tros- og ytringsfriheten?

Les hele debatten