Interpellasjon fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2004-2005)
Om å sikre at omstillingen i Statens vegvesen gir de resultater som var forutsatt fra Stortingets side
Oversendt regjeringen: 21.02.2005
Besvart: 19.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Statens vegvesen er under sterk omstilling etter vedtak i Stortinget. Målsettingen for omstillingen var først og fremst effektivisering, avbyråkratisering og desentralisering, samt at mer penger skulle gå til utbygging, drift og vedlikehold av veg. Det har den siste tiden kommet flere meldinger om at utviklingen ikke går som planlagt. Nedbemanningsplanene er redusert, likevel blir ikke vegbevilgningene brukt opp pga. manglende kapasitet. Informasjon utenfra tyder på at avstanden til publikum, herunder kommuner og fylkeskommuner, har økt. De lokale vegkontorene har få fullmakter og avgjørelser synes å bli sentralisert og byråkratisert, ikke det motsatte.
Hva slags informasjon har statsråden om dette, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at omstillingen gir de resultater som forutsatt fra Stortingets side?

Les hele debatten