Interpellasjon fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 15 (1996-97)
Om å snu den negative utviklingen med økende barne- og ungdomskriminalitet
Datert: 31.10.1996
Besvart: 06.12.1996 av justisminister Anne Holt

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): Barne- og ungdomskriminalitet er et voksende samfunnsproblem. Vold og våpenbruk blant ungdom øker. Årsakene til dette er sammensatte. Forverra oppvekstvilkår, spesielt i storbyene, omsorgssvikt og mangelfullt integreringsarbeid overfor barn og unge fra andre kulturer kan være noe av årsakene.
Den nye justisministeren har tidligere uttrykt seg opprørt over samfunnets handlingslammelse overfor barn i nød. Sammenhengen mellom vanskelige oppvekstforhold og rekruttering til kriminalitet er vel kjent.
Hva vil den nye justisministeren gjøre for å snu den negative utviklingen med økende barne- og ungdomskriminalitet?