Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 35 (2004-2005)
Om å ta initiativ til en fastprislov for alle bokgrupper, eller gjennomgå premissene for bokbransjeavtalen på nytt, for å sikre bokmangfoldet, forfatternes vilkår og bred distribusjon
Datert: 25.04.2005
Besvart: 12.05.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Fastpris på bøker og standardkontrakter for forfatterne har bidratt til et mangfold av bøker over hele landet. I kulturmeldinga heter det: "Hovudformålet med den statlige litteraturpolitikken er å leggja til rette for kvalitet, breidd og mangfald med omsyn til innhald og sjanger, i fag- og skjønnlitteratur." De gjentatte angrepa på eksisterende ordninger fra Konkurransetilsynet truer dette hovedmålet, og er i utakt med politikken. Tyskland, Frankrike, Nederland og fem andre EU-land har alle vedtatt fastpris som lov ut fra kultur- og språkpolitiske mål.
Vil statsråden vurdere å ta initiativet til en fastprislov for alle bokgrupper også her i landet, eller gå gjennom premissene for bokbransjeavtalen på nytt, for å sikre bokmangfoldet, anstendige vilkår for forfatterne og tilgjengelighet gjennom bred distribusjon i bokhandlere i hele landet?

Les hele debatten