Interpellasjon fra Magnar Lund Bergo (SV) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 37 (2004-2005)
Om tiltak for å hindre at flere blir spilleavhengige, og hjelpe de som alt er det, i påvente av en dom vedr. monopol på drift av spilleautomater
Oversendt regjeringen: 13.05.2005
Besvart: 02.06.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Magnar Lund Bergo (SV)

Spørsmål

Magnar Lund Bergo (SV): Cirka 50 000 personer i Norge lider av spilleavhengighet. Minst like mange befinner seg i faresonen. Nordmenn er nummer 1 i Europa på å spille bort penger. I påvente av en dom i lagmannsretten har kulturministeren utsatt innføringen av monopolet på drift av spilleautomater til 31. desember 2005. Samtidig ser vi at flere mennesker får spilleproblemer. Markedsføringen gir urealistiske forventninger og tapsproblemer forties, og nettspillene gir frykt for en ny boom av spilleavhengige. Det mangler behandlingsplasser, og Norsk Tippings markedsføring er unyansert og nettspillene har en eksplosiv vekst. Det er forståelig at statsråden avventer dommen fra lagmannsretten når det gjelder monopol på automater, men mens vi venter blir flere hektet og familier skadelidende. Utsettelsen øker behovet for strakstiltak.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at flere blir spilleavhengige og for å hjelpe de som allerede er det?

Les hele debatten