Interpellasjon fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 18 (1996-97)
Datert: 05.09.1996
Besvart: 21.01.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I grunnskoleloven står det at kommunene "skal syte for tenelege skular og halde elevane med lære- og lesebøker, skrive- og teiknesaker og anna utdanningsmateriell." Mange foreldre er bekymret for tilstanden i skolen og kjøper inn utstyr og lærebøker, pusser opp klasserom og betaler ekskursjoner av egen lommebok. At likeverdigheten i skolen er truet, bekreftes også av rapportene fra utdanningsdirektørene. Vi har i Norge vært stolt av at vi har en god enhetsskole med lik rett til utdanning, uten egenbetaling. Det kan synes som dette ikke lenger har gyldighet.
Bekymrer utviklingen i skolen statsråden, og vil han ta initiativ til en kartlegging av egenbetalingen i skolen, ta initiativ for å sikre likeverdigheten i skolen, slik at egenbetalingen ikke skal være nødvendig?