Interpellasjon fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 2 (2005-2006)
Om tiltak for økt kraftproduksjon for minst å gjenopprette kraftbalansen i år med normale nedbørs- og temperaturforhold
Oversendt regjeringen: 09.11.2005
Besvart: 25.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Norge er fra naturens side rikt utrustet med energiressurser. Dette gir et godt utgangspunkt for at vi skal være en ledende energinasjon i Europa. Likevel har Norge de siste 10-15 årene gått fra å være en netto eksportør av elektrisk kraft til å bli en netto importør i år med normale temperatur- og nedbørforhold. Tørråret 2002/2003 viste at når nedbøren svikter, så er vår kraftforsyning sårbar. Det er derfor behov for å øke kraftproduksjonen her i landet. Jeg har registrert at også olje- og energiministeren er opptatt av at vi skal gjenopprette kraftbalansen. Dessverre har jeg så langt savnet noen klare svar på hvordan Regjeringen vil oppnå dette.
Hvilke tiltak vil derfor Regjeringen sette i verk for økt kraftproduksjon slik at Norge igjen minst skal ha balanse mellom total import og eksport i år med normale nedbør- og temperaturforhold?

Les hele debatten