Interpellasjon fra Petter Løvik (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 14 (2005-2006)
Om tiltak for å unngå ei framtidig kraftkrise i Midt-Noreg, og spesielt i Møre og Romsdal
Oversendt regjeringen: 25.01.2006
Besvart: 16.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Frå fleire hald blir det nå slått fast at Midt-Noreg, og spesielt Møre og Romsdal, om få år vil oppleve ei kraftkrise. Statnett meiner at området i 2009 vil ha eit underskot på elektrisk kraft på 8-10 TWh med normal nedbør og uendra produksjonskapasitet. Det er heller ikkje nettkapasitet til å føre nok kraft inn i området utanfrå. Nye linjer vil skape miljøkonflikter, og krafta må stort sett skaffast frå forureinande kjelder i utlandet.
Kva vil statsråden gjere for å unngå ei framtidig kraftkrise i området?

Les hele debatten