Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2005-2006)
Om å bedre primærberedskapen med ambulansefly fra kommuner til sykehus, da det fra ulike kommuner i Nord-Norge meldes om sterkt redusert flytilgang
Oversendt regjeringen: 07.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Fra ulike kommuner i Nord-Norge meldes det at tilgangen til ambulansefly ved akuttoppdrag er sterkt redusert, slik at enkeltflyvninger med pasienter som er i behov av øyeblikkelig hjelpbehandling ved sykehus først iverksettes etter flere timer. I noen tilfeller avvikles alvorlige akuttoppdrag med ambulansebil grunnet ambulanseflyets manglende tilstedeværelse. Registrering av ambulanseflyoppdrag for 2005 viser nedgang i ambulanseflyvninger fra primærkommunene, og begrunnelsen som gis fra medisinsk personell er manglende tilgjengelighet, ikke redusert behov. Samtidig vokser antall flyvninger mellom sykehusene, også tilbaketransport fra tredje- til andrelinjetjenestenivå. Statistikken tyder på nedprioritering av primærberedskapen, med større prioritering av oppdrag mellom sykehus.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å bedre primærberedskapen med ambulansefly fra kommuner til sykehus?

Les hele debatten