Interpellasjon fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 32 (2005-2006)
Om Regjeringens regionstrategi, og å tegne en skisse over regionenes størrelse og antall, og la kommunene få uttale seg om plasseringen i skissen
Datert: 22.03.2006
Besvart: 25.04.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. Regjeringens regionstrategi innebærer at man skal fastsette oppgavene før størrelsen. Det er klokt, men like fullt henger også størrelsen sammen med oppgavene. Kristelig Folkeparti mener det er viktig å se begge deler i sammenheng. Statsråden har i Stortinget 15. mars sagt "at når det gjelder regiongrenser, skal frivillighet tas som utgangspunkt". Kristelig Folkeparti mener at for at det skal lykkes må det legges tydelige føringer for dette arbeidet. Regjeringen bør tegne en skisse som definerer størrelse og antall. Videre bør kommunene få uttale seg i forhold til sin plassering i skissen.
Hva synes statsråden om en slik prosess?

Les hele debatten