Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 35 (2005-2006)
Om å bidra til at Stavanger som europeisk kulturby i 2008 blir et nasjonalt prosjekt og får positive ringvirkninger for hele landet
Oversendt regjeringen: 31.03.2006
Besvart: 09.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Stavanger som europeisk kulturby i 2008 er i norsk sammenheng en meget stor satsing. Ved behandlingen av denne saken i Stortinget ble det lagt vekt på at kulturbyåret skulle ha positive ringvirkninger for hele landet. Planene, som nå vokser frem i Stavanger, fremstår som meget lovende og inkluderende i sin tilnærming. Erfaringene fra Bergen Europeisk kulturby 2000 tilsier imidlertid at det er viktig at sentrale myndigheter aktivt bidrar til å opprettholde et nasjonalt fokus gjennom hele planprosessen og inn i selve kulturbyåret.
Hva vil Regjeringen gjøre for å bidra til at denne oppmerksomheten opprettholdes, og hvordan kan staten bidra til at Stavanger 2008 reelt sett blir et nasjonalt prosjekt?

Les hele debatten