Interpellasjon fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2006-2007)
Om hva som vil bli gjort for at Norge skal forbli en av verdens ledende maritime nasjoner
Oversendt regjeringen: 26.10.2006
Besvart: 24.11.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Norge har tradisjonelt vært en av verdens største maritime nasjoner og mye av vår velferd er bygd opp på grunnlag av denne næringen. Undersøkelser viser nå at Norge taper terreng på dette området i forhold til andre nasjoner og EU, fordi myndighetene i disse landene satser aktivt på den maritime politikken. EU arbeider nå med en maritim grønnbok hvor ambisjonsnivået er svært høyt.
Hva vil Regjeringen gjøre for at Norge fortsatt skal være en av verdens ledende maritime nasjoner?

Les hele debatten