Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2006-2007)
Om hvorfor Regjeringen velger å motarbeide de private avtalespesialistene, med tanke på bidraget de tilfører helsevesenet
Datert: 30.10.2006
Besvart: 16.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Avtalepraksis er en viktig del av vårt helsevesen. De private avtalespesialistene bidro sterkt til at ventelistene gikk kraftig ned fra 2002-2005. Avtalespesialistene utgjør 6,7 pst. av den somatiske spesialisthelsetjenesten, men utfører 36 pst. av spesialistundersøkelsene. For psykiatrien utgjør de 11,7 pst. av spesialistene og utfører 31 pst. av konsultasjonene. I Helse Nord utgjør de private avtalespesialistene 3,3 pst. av legeårsverkene, mens de utfører 24,5 pst. av helseregionens polikliniske/dagkonsultasjoner. I Helse Øst er det flere avtalespesialister og der utfører de 45 pst. av alle polikliniske konsultasjoner. Det er derfor bekymringsfullt at Regjeringen gjennom Soria Moria-erklæringen har det som et mål og redusere det private supplement i helsevesenet.
Kan statsråden gjøre rede for hvorfor Regjeringen velger å motarbeide de private avtalespesialistene med tanke på bidraget de tilfører helsevesenet?

Les hele debatten